Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa được thiết kế đặc biệt để mang tới độ linh hoạt lớn hơn và dùng cho các ứng dụng về động đất

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa được thiết kế đặc biệt để mang tới độ linh hoạt lớn hơn và dùng cho các ứng dụng về động đất
MQ-21.5 Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm dùng cho ứng dụng hạng nhẹ/hạng vừa
MQ-41 Thanh giằng MQ cao 41 mm mạ kẽm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41/3 Thanh giằng MQ cao 41 mm và dày 3 mm mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-72 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-72 Thanh giằng MQ cao 72 mm mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-124X D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQZ-E Nắp bịt đầu thanh đỡ để che đầu thanh chống đa năng MQ của Hilti
Giá MQK-41 Giá mạ kẽm có một thanh giằng MQ cao 41 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-41/3 Giá mạ kẽm có thanh giằng MQ đơn cao 41 mm, dày 3 mm
MQN-C Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQA-ST Yên kẹp ống lắp sẵn mạ kẽm để nối nhanh với thanh giằng MQ
MQA Yên kẹp ống mạ kẽm để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
HHK 41 Bu-lông đầu chữ T mạ kẽm tiêu chuẩn để nối kẹp ống với thanh giằng MQ
MQA-B Yên kẹp ống mạ kẽm cao cấp - được thí nghiệm đốt cháy theo ETA
Giá góc MQW-S Góc nặng 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
Chân thanh MQP-1 Chân thanh mạ kẽm để siết thanh với bê tông trong ứng dụng hạng nhẹ/vừa
MQP-U Cấu kiện xoay mạ kẽm dùng để gia cố hệ thống đỡ mô-đun bằng que ren
Kẹp dầm MQT Kẹp dầm mạ kẽm để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Vấu kẹp MQT Vấu kẹp để siết thanh giằng với dầm thép mà không cần khoan hoặc hàn
MQZ Miếng nối thanh đỡ mạ kẽm để tạo thanh ghép đôi
MQW-3 Góc 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ
MQP-21-72 Chân thanh mạ kẽm để siết thanh MQ với bê tông
MQW-4 Góc 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ