Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Vật tư cố định ống thông gió

Các loại kẹp ống với nhiều cấp khả năng chịu tải khác nhau được thiết kế cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau

Các loại kẹp ống với nhiều cấp khả năng chịu tải khác nhau được thiết kế cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau
MV-P Vòng kẹp ống thông gió không có cấu kiện cách âm và đầu nối M8/M10
MV-PI Vòng kẹp ống thông gió có cấu kiện cách âm và đầu nối M8/M10