Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Quản lý nước & kiểm soát bùn cặn

Cho tôi xem hệ thống gom bụi và bùn cặn cho máy khoan rút lõi kim cương

Cho tôi xem hệ thống gom bụi và bùn cặn cho máy khoan rút lõi kim cương
Co nối ống Giá bộ thu gom nước cho hệ thống khoan rút lõi của Hilti