Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kiểm soát bụi & bùn cặn cho quá trình rút lõi

Tìm hiểu về hệ thống gom bụi, nước và bùn cặn của chúng tôi để có một công trường gần như sạch bụi và bùn cặn khi rút lõi bê tông và các vật liệu khoáng khác