Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho các loại mũi và lưỡi cắt

Khám phá một loạt các phụ kiện đa dạng của chúng tôi, được thiết kế để giữ, điều chỉnh, bảo quản, bảo trì và tận dụng tối đa các loại mũi và lưỡi cắt Hilti của bạn

Khám phá một loạt các phụ kiện đa dạng của chúng tôi, được thiết kế để giữ, điều chỉnh, bảo quản, bảo trì và tận dụng tối đa các loại mũi và lưỡi cắt Hilti của bạn
DD-BS/BI Các bộ chuyển đổi mũi khoan lõi kim cương