Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho các loại đinh vít

Dụng cụ lắp đặt, thiết bị kiểm tra và các phụ kiện khác để lắp đặt và kiểm tra các loại đinh vít

Dụng cụ lắp đặt, thiết bị kiểm tra và các phụ kiện khác để lắp đặt và kiểm tra các loại đinh vít
Phụ kiện phun HIT-SZ Phụ kiện dùng cho hóa chất khoan cấy, bao gồm nút chặn pit-tông và vòi nối dài
Thẻ kiểm tra S-IC BT Thẻ kiểm tra S-IC BT cho đinh tán đầu ren S-BT để đảm bảo bắt chính xác độ sâu