LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Kéo cắt, máy cắt gặm và máy cắt dùng cho kim loại

Cho tôi xem đồ cắt thanh ren không dây 22V nhẹ được thiết kế cho các công việc trên cao đơn giản

Cho tôi xem đồ cắt thanh ren không dây 22V nhẹ được thiết kế cho các công việc trên cao đơn giản
SPN 6-A22 Cordless nibbler Agile and versatile cordless nibbler for freeform cuts in virtually any corrugated and trapezoidal metal sheeting, as well as C, L and U profiles up to 2.0 mm (14 Gauge) thickness
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục