Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Nước rửa CFR1 500ML #20162
Tính năng
  • Dễ dàng loại bỏ phoam chưa ninh kết tươi
Các ứng dụng
  • Hòa tan phoam polyurethane chưa ninh kết
  • Làm sạch các bề mặt của súng bơm CF-DS 1

Tài liệu và Video

Nước rửa CFR1 500ML #20162

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng