Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện súng bơm

Tìm kiếm dụng cụ phun, máy vệ sinh, vòi phun và nhiều phụ kiện khác để phun hóa chất xây dựng

Tìm kiếm dụng cụ phun, máy vệ sinh, vòi phun và nhiều phụ kiện khác để phun hóa chất xây dựng
Nước rửa CFR1 500ML Chất làm sạch để loại bỏ phoam chưa ninh kết khỏi hầu hết các bề mặt làm việc cũng như xung quanh súng bơm