Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Dụng cụ liên kết không dây

Tìm hiểu về máy bắn đinh không chất gây cháy của chúng tôi dùng để bắn đinh vào bê tông, thép và một số loại tường gạch rắn

Tìm hiểu về máy bắn đinh không chất gây cháy của chúng tôi dùng để bắn đinh vào bê tông, thép và một số loại tường gạch rắn
BX 3-ME 22V cordless nailer for electrical and mechanical applications
BX 3-BT 02 Máy bắn đinh không dây 22V dành cho đinh tán đầu ren X-BT
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng