Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Dụng cụ liên kết không dây

Xem các dụng cụ nhanh nhất và sạch nhất của Hilti cho việc lắp đặt MEP và khung xương thạch cao, đồng thời xem pin Nuron giúp các dụng cụ siết chặt chạy điện hoàn toàn trở nên hiệu quả hơn nữa như thế nào

Xem các dụng cụ nhanh nhất và sạch nhất của Hilti cho việc lắp đặt MEP và khung xương thạch cao, đồng thời xem pin Nuron giúp các dụng cụ siết chặt chạy điện hoàn toàn trở nên hiệu quả hơn nữa như thế nào
BX 3-BT 02 Máy bắn đinh không dây 22V dành cho đinh tán đầu ren X-BT