LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Dụng cụ máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ

Cho tôi xem các máy dẫn động bằng thuốc nổ (PAT) giúp hiện thực hóa tốc độ bắn đinh cho hầu hết mọi lĩnh vực trong ngành xây dựng

Cho tôi xem các máy dẫn động bằng thuốc nổ (PAT) giúp hiện thực hóa tốc độ bắn đinh cho hầu hết mọi lĩnh vực trong ngành xây dựng
DX 351-CT Máy nhỏ gọn, hiệu suất cao, dẫn động bằng thuốc nổ và hoàn toàn tự động để bắn đinh vít gắn trần vào bê tông hoặc thép
DX 351-BT Máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc nổ nhỏ gọn, hiệu suất cao và hoàn toàn tự động để bắn đinh tán đầu ren X-BT
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục