Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Túi nhựa chứa bụi VC 40-X/150-10 X (10) #2262095
Tính năng
  • Thích hợp cho ứng dụng có nước và khô
  • Chỉ để thu gom bụi - không có lọc trước

Thông số kỹ thuật

Túi nhựa chứa bụi VC 40-X/150-10 X (10) #2262095

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng