Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Dust bag VC 3/4-T8&10/140-22 (10) fleece #2305014
Tính năng
  • Chỉ thích hợp cho ứng dụng khô
  • Cho phép tái chế và làm rỗng hầu như không bụi

Thông số kỹ thuật

Dust bag VC 3/4-T8&10/140-22 (10) fleece #2305014

Tư vấn và hỗ trợ