Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Ống đựng keo HIT-CB 330 #2007056
Các ứng dụng
  • Để sử dụng với tất cả các loại bu-lông túi nhộng Hilti 3: 1
  • Để sử dụng với tất cả các loại đạn đen Hilti 3: 1 (vd: HIT-RE 500)
  • Để sử dụng với tất cả các loại đạn đen chứa bu-lông hóa chất Hilti 3: 1
  • Không sử dụng với HY 200 (5: 1)
  • để sử dụng với súng bơm HDM và HDE cho HIT RE 500, HY 70, HIT MM, CT1 (HY 200 yêu cầu ống giữ đạn màu đỏ HIT-CR)

Tư vấn và hỗ trợ