Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Ống đựng keo HIT-CR 500 #2007059
Các ứng dụng
  • Để sử dụng với đạn đỏ 5:1 (vd: HIT-HY 200)
  • Không sử dụng với RE 500 (3:1)
  • để sử dụng với súng bơm HDM và HDE, chỉ cho HIT HY 200 (RE 500, HY 270, HIT MM, CT1 yêu cầu ống giữ đạn màu đen HIT-CB)
  • HIT-CR 330 để sử dụng trong súng bơm HDM 330
  • HIT-CR 500 để sử dụng với súng bơm thủ công HDM 500 hoặc súng bơm keo không dây HDE 500-A22

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng