Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Thanh ren & các cấu kiện

Các loại đinh vít bằng cacbon và thép không gỉ để sử dụng với keo dính hóa chất trong bê tông và tường gạch cũng như các vật liệu nền khác

Các loại đinh vít bằng cacbon và thép không gỉ để sử dụng với keo dính hóa chất trong bê tông và tường gạch cũng như các vật liệu nền khác
HAS 5.8 anchor rod Pre-cut anchor rod for injectable hybrid/epoxy anchoring in concrete and masonry
HAS A4 anchor rod Pre-cut anchor rod for injectable hybrid/epoxy anchoring in concrete and masonry
Thanh ren HAS-U 5.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8)
Thanh ren HAS-U 5.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U 8.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U A4 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép không gỉ A4)
HAS 8.8 anchor rod Pre-cut anchor rod for injectable hybrid/epoxy anchoring in concrete and masonry
Thanh ren HAS-U 8.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8)
Thanh ren HAS-RTZ Thanh ren hiệu suất tối ưu dùng cho bu-lông túi nhộng neo trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4)
Thanh ren HIT-Z-R Ty ren hiệu suất tối ưu cho bu-lông kết hợp dạng phun (thép không gỉ A4)
Thanh ren HIT-Z Thanh ren hiệu suất tối ưu cho bu-lông kết hợp dạng phun (thép carbon)
Ống nối ren trong HIS-N Mũi lắp ren trong hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép cacbon)
Ống nối ren trong HIS-RN Mũi lắp ren trong hiệu suất cao dành cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép không gỉ A4)
Ống sàng HIT-SC Ống lót lưới composit dạng mô-đun, dùng có các liên kết trong tường gạch