LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Thanh ren & các cấu kiện

Các loại đinh vít bằng cacbon và thép không gỉ để sử dụng với keo dính hóa chất trong bê tông và tường gạch cũng như các vật liệu nền khác

Các loại đinh vít bằng cacbon và thép không gỉ để sử dụng với keo dính hóa chất trong bê tông và tường gạch cũng như các vật liệu nền khác
Thanh ren HAS-U 5.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8)
Thanh ren HAS-U 5.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 5.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U 8.8 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8)
Thanh ren HAS-U 8.8 HDG Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép cacbon 8.8, mạ kẽm nhúng nóng)
Thanh ren HAS-U A4 Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng túi nhộng và dạng phun trong bê tông và tường gạch (thép không gỉ A4)
HIT-C 8.8 Thanh ren tiết kiệm, dùng cho bu-lông kết hợp/bu-lông epoxy dạng phun (thép cacbon 8.8)
Thanh ren HIT-V-R Thanh ren hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun (thép không gỉ A4)
Thanh ren HIT-Z Thanh ren hiệu suất tối ưu cho bu-lông kết hợp dạng phun (thép carbon)
Thanh ren HIT-Z-R Ty ren hiệu suất tối ưu cho bu-lông kết hợp dạng phun (thép không gỉ A4)
Thanh ren HAS-RTZ Thanh ren hiệu suất tối ưu dùng cho bu-lông túi nhộng neo trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4)
Ống nối ren trong HIS-N Mũi lắp ren trong hiệu suất cao cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép cacbon)
Ống nối ren trong HIS-RN Mũi lắp ren trong hiệu suất cao dành cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun và dạng túi nhộng (thép không gỉ A4)
Ống sàng HIT-SC Ống lót lưới composit dạng mô-đun, dùng có các liên kết trong tường gạch
Que ren AM 8.8 Que ren tiết kiệm, dùng cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun (thép cacbon 8.8 theo DIN 976-1)
Que ren AM A4-70 Que ren kinh tế, dùng cho bu-lông kết hợp/epoxy dạng phun (thép không gỉ A4), thông số ghi theo mét
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục