Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Bu-lông chôn sàn

Một giải pháp xử lý vấn đề thiết thực cho các Nhà thầu MEP, bu-lông đúc tại chỗ giúp cải thiện tốc độ và hiệu suất cho giá treo đường ống trên cao

Một giải pháp xử lý vấn đề thiết thực cho các Nhà thầu MEP, bu-lông đúc tại chỗ giúp cải thiện tốc độ và hiệu suất cho giá treo đường ống trên cao