Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Bu-lông chôn sàn

Bát chôn sàn là một giải pháp liên kết thiết thực và điều chỉnh được cho bê tông, có thể phù hợp với các tiêu chuẩn và chứng nhận khắt khe nhất

Bát chôn sàn là một giải pháp liên kết thiết thực và điều chỉnh được cho bê tông, có thể phù hợp với các tiêu chuẩn và chứng nhận khắt khe nhất
Standard HAC-V Anchor channel Cast-in anchor channels with upgraded load capacity and multiple embedment depths for economical fastening of curtain wall façades
Bát chôn sàn tiêu chuẩn HAC-T Các bu-lông chôn sàn dạng răng cưa với kích thước và độ dài tiêu chuẩn đã được chứng nhận cần thiết cho tải 3D
Bát chôn sàn HAC Các bu-lông chôn sàn có kích thước và độ dài tiêu chuẩn được chứng nhận theo quy chuẩn cần thiết cho hầu như bất kỳ dự án thách thức nào