Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Vít

Tìm hiểu các loại vít kim loại và vít tường thạch cao của Hilti, được thiết kế để giúp cải thiện tốc độ và chất lượng khi lắp đặt tấm sàn kim loại hoặc lớp lót trong nhà

Tìm hiểu các loại vít kim loại và vít tường thạch cao của Hilti, được thiết kế để giúp cải thiện tốc độ và chất lượng khi lắp đặt tấm sàn kim loại hoặc lớp lót trong nhà