Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Dụng cụ cho các loại đinh vít

Tìm thêm cách đáng tin cậy và hiệu quả để lắp các loại đinh vít của Hilti, ngay cả khi liên quan đến chứng nhận

Tìm thêm cách đáng tin cậy và hiệu quả để lắp các loại đinh vít của Hilti, ngay cả khi liên quan đến chứng nhận
HDE 500-A12 Cordless mortar dispenser Economical, battery-powered adhesive anchor dispenser with precise dosing to help reduce mortar wastage while increasing installation speed and quality