Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện để ngăn cháy lan & chống cháy

Tìm tất cả các phụ kiện bạn cần để hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống ngăn cháy lan và chống cháy – được thiết kế để cứu người, bảo vệ tài sản và cải thiện hiệu suất của tòa nhà

Tìm tất cả các phụ kiện bạn cần để hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống ngăn cháy lan và chống cháy – được thiết kế để cứu người, bảo vệ tài sản và cải thiện hiệu suất của tòa nhà
CP 643 Hook Móc gắn dùng khi lắp đặt cùm ngăn cháy lan tương thích
CFS-T SQU Dụng cụ ép mô-đun tạm thời nén trước mô-đun cáp, tạo không gian để chèn nêm nén nhanh chóng và dễ dàng