Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống chuyển tiếp cáp

Bít kín các lỗ mở có cáp đi xuyên bằng giải pháp ngăn cháy lan mô-đun của chúng tôi, được thiết kế để tạo rào chắn kín nước, khói và khí ga trong các dự án năng lượng và công nghiệp, cả trên bờ và ngoài khơi

Bít kín các lỗ mở có cáp đi xuyên bằng giải pháp ngăn cháy lan mô-đun của chúng tôi, được thiết kế để tạo rào chắn kín nước, khói và khí ga trong các dự án năng lượng và công nghiệp, cả trên bờ và ngoài khơi
Khung truyền CFS-T SB Khung truyền dùng để lắp mô-đun bít kín các lỗ mở có cáp/ống đi xuyên trên tường và sàn bê tông
Khung truyền CFS-T SBO Khung truyền dùng để lắp mô-đun bít kín các lỗ mở có cáp/ống đi xuyên hiện tại trên tường và sàn bê tông
Mô-đun cáp CFS-T Mô-đun để bít kín cáp/đường ống trong khung truyền khi yêu cầu độ kín nước, kín khí và khả năng chống cháy cao
Mô-đun làm kín CFS-T FB Mô-đun làm kín dùng để bít kín không gian không sử dụng trong khung truyền khi yêu cầu độ kín nước, kín khí và khả năng chống cháy cao