LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Tấm ngăn cháy lan

Hoàn thành hệ thống chống cháy của bạn với tấm ngăn cháy lan đã được phê duyệt cho cáp, ống và chất bít kín lỗ có hỗn hợp các loại đi xuyên

Hoàn thành hệ thống chống cháy của bạn với tấm ngăn cháy lan đã được phê duyệt cho cáp, ống và chất bít kín lỗ có hỗn hợp các loại đi xuyên
Tấm ngăn cháy lan CFS-CT B Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Tấm ngăn cháy lan CP 670 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục