Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

CFS-T SQU #2014885
Tính năng
  • Nén trước nhanh mô-đun cáp trên cùng – đơn giản hóa việc chèn nêm bịt hoặc trang bị thêm hàng mô-đun
Các ứng dụng
  • Lỗ xuyên trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi
  • Lỗ xuyên trong công trình điện gió

Thông số kỹ thuật

CFS-T SQU #2014885

Tài liệu và Video

CFS-T SQU #2014885

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng