Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Thiết bị và ống lồng ngăn cháy lan

Hãy tìm hiểu thiết bị đặt chờ và ống lồng ngăn cháy lan tạo sẵn của chúng tôi, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và kiểm tra khi ngăn cháy lan cho lỗ mở có cáp và ống đi xuyên

Hãy tìm hiểu thiết bị đặt chờ và ống lồng ngăn cháy lan tạo sẵn của chúng tôi, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và kiểm tra khi ngăn cháy lan cho lỗ mở có cáp và ống đi xuyên
Ống lót chống cháy mô-đun CFS-MSL Đường dẫn cáp được xếp hạng chống cháy mô-đun có tính linh hoạt tối ưu, đáp ứng các nhu cầu về dung lượng cáp và có khả năng trang bị thêm