Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đất sét ngăn cháy lan

Cho dù bạn cần ngăn cháy lan cho các hộp ổ cắm hoặc các lỗ mở có cáp đi xuyên nhỏ, bạn sẽ tìm thấy giải pháp ở đây – các loại đất sét miếng, đất sét que và đĩa cáp có thể được lắp đặt nhanh chóng của chúng tôi

Cho dù bạn cần ngăn cháy lan cho các hộp ổ cắm hoặc các lỗ mở có cáp đi xuyên nhỏ, bạn sẽ tìm thấy giải pháp ở đây – các loại đất sét miếng, đất sét que và đĩa cáp có thể được lắp đặt nhanh chóng của chúng tôi