Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đất sét ngăn cháy lan

Cho dù bạn cần ngăn cháy lan cho các hộp ổ cắm hoặc các lỗ mở có cáp đi xuyên nhỏ, bạn sẽ tìm thấy giải pháp ở đây – các loại đất sét miếng, đất sét que và đĩa cáp có thể được lắp đặt nhanh chóng của chúng tôi

Cho dù bạn cần ngăn cháy lan cho các hộp ổ cắm hoặc các lỗ mở có cáp đi xuyên nhỏ, bạn sẽ tìm thấy giải pháp ở đây – các loại đất sét miếng, đất sét que và đĩa cáp có thể được lắp đặt nhanh chóng của chúng tôi
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng