Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Keo, Chất phun xịt và Lớp phủ

Tìm keo, chất phun xịt, phoam và lớp phủ ngăn cháy lan, được thiết kế để nâng cao khả năng cách âm và hạn chế khói lan trong các lỗ mở có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên

Tìm keo, chất phun xịt, phoam và lớp phủ ngăn cháy lan, được thiết kế để nâng cao khả năng cách âm và hạn chế khói lan trong các lỗ mở có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên
CP 678 Sơn phủ cáp ngăn cháy lan
Phoam ngăn cháy lan CP 620 Phoam ngăn cháy lan cố định và ninh kết nhanh có đặc tính chống nước xuất sắc giúp tạo lớp chắn ẩm, khói và lửa quanh lỗ mở có cáp và hỗn hợp các loại đi xuyên
Sơn ngăn cháy lan CP 673 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
CP 679 A Sơn phủ cáp ngăn cháy lan (tiêu mòn)
Sơn ngăn cháy lan CP 670 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Vữa ngăn cháy lan CP 636 Vữa ngăn cháy lan giúp ngăn lửa và khói lan qua lỗ mở lớn có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên