LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp – thích hợp cho việc xây dựng nền móng và các cấu trúc 3D khác

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp – thích hợp cho việc xây dựng nền móng và các cấu trúc 3D khác
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
M12-F-SL-WS 3/4" Đai ốc lục giác mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với cơ cấu khóa dùng với mọi loại đầu nối MI
MIA-EC Nắp đầu dầm che kín đầu dầm MI và MIQ an toàn hơn và chặt hơn
MIC-UB Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết bu-lông liên kết chữ U với dầm MI
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục