Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Tính năng
  • Góc điều chỉnh được theo góc 90 độ
  • Dễ sử dụng - điều chỉnh chiều cao que ren đơn giản
  • Easy handling and height adjustment of the threaded rod
Các ứng dụng
  • Nối trực tiếp với cấu trúc tòa nhà và thanh đỡ giằng và gia cố
  • Sử dụng thông dụng trên cấu kiện xây dựng nghiêng
  • For fastening directly to the building structure and installation channels, particularly suitable for struts and braces

Thông số kỹ thuật

Tài liệu và Video

Tư vấn và hỗ trợ