Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Phần cứng tiêu chuẩn cho các cấu trúc 3D

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp các cấu trúc 3D dạng mô-đun như sàn nâng, khung trần, các cấu trúc phụ có thể điều chỉnh được dành cho thiết bị y tế, v.v.

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp các cấu trúc 3D dạng mô-đun như sàn nâng, khung trần, các cấu trúc phụ có thể điều chỉnh được dành cho thiết bị y tế, v.v.
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng