Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phần cứng tiêu chuẩn cho các cấu trúc 3D

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp các cấu trúc 3D dạng mô-đun như sàn nâng, khung trần, các cấu trúc phụ có thể điều chỉnh được dành cho thiết bị y tế, v.v.

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp các cấu trúc 3D dạng mô-đun như sàn nâng, khung trần, các cấu trúc phụ có thể điều chỉnh được dành cho thiết bị y tế, v.v.