Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phần cứng tiêu chuẩn cho hệ thống giá đỡ mô-đun

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp ráp các hệ thống giá đỡ mô-đun trong tất cả cá môi trường khô và ăn mòn – que ren, bu-lông liên kết, đai ốc lục giác, vòng đệm, đai ốc khớp nối, v.v.