Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống giằng bằng thép không gỉ

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun thép không gỉ để lắp đặt giá đỡ đường ống, ống thông gió và máng cáp ở các môi trường có thể gây ăn mòn. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun thép không gỉ để lắp đặt giá đỡ đường ống, ống thông gió và máng cáp ở các môi trường có thể gây ăn mòn. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-R Thanh giằng MQ cao 21 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-RA2 Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-R Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-RA2 Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-R Thanh giằng MQ cao 52 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
Giá MQK-21-R Giá bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-41-R Giá bằng thép không gỉ có một thanh giằng MQ cao 41 mm cho khả năng chống ăn mòn cao
MQK-41 D-R Giá đôi bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
Yên kẹp ống MQA-R Yên kẹp ống bằng thép không gỉ để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
Miếng đệm MQZ-U-R Miếng đệm thép không gỉ (A4) cho các loại đinh vít hệ mét ở lỗ bướm
MQW 45°/135°-R Góc 45 hoặc 135 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ
Giá góc MQW-S-R Góc nặng 90 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQV-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) dùng làm bộ mở rộng dọc cho thanh giằng MQ
Chân thanh MQP-R Chân thanh bằng thép không gỉ (A4) để siết thanh với các vật liệu nền khác nhau
Kẹp dầm MQT-C-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp dầm MQT-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp MQB-R Kẹp bằng thép không gỉ để siết các thanh giằng MQ với nhau