Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MI)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng mạnh nhất của Hilti, được thiết kế để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong lắp đặt điện

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng mạnh nhất của Hilti, được thiết kế để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong lắp đặt điện
Dầm lắp MI Dầm lắp mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để dựng giá đỡ MEP và cấu trúc 3D dạng mô-đun hạng nặng, điều chỉnh được
MIC-C-AA/-D Bảng mã mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết dầm MI-90 với bê tông bằng hai bu-lông
Kẹp dầm MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
MI-SGC M16 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để kết nối bảng mã thép MI với dầm thép
Đầu nối MIC-SC Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng với bảng mã MI cho phép đặt dầm ở vị trí tự do
Đầu nối MIC-E Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối dầm MI theo chiều dọc đối với nhịp dài trong các ứng dụng hạng nặng
MIA-OH Vít mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giúp liên kết dễ hơn và điều chỉnh bằng một tay đầu nối MI và MIQ