Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Khung kim loại

Liên kết cho các thanh đỡ cáp và ống dẫn ME-15 của Hilti, cho phép lắp ráp hai mặt

Liên kết cho các thanh đỡ cáp và ống dẫn ME-15 của Hilti, cho phép lắp ráp hai mặt
ME-BU Kẹp quai mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết chặt tối đa 3 cáp cùng lúc