Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Giải pháp thông gió

Hệ thống giá đỡ mô-đun cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và cải thiện khả năng cách âm

Hệ thống giá đỡ mô-đun cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và cải thiện khả năng cách âm
MV-P Vòng kẹp ống thông gió không có cấu kiện cách âm và đầu nối M8/M10
MV-PI Vòng kẹp ống thông gió có cấu kiện cách âm và đầu nối M8/M10