Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Giải pháp thông gió

Hệ thống giá đỡ mô-đun cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau. Được thiết kế đặc biệt để linh hoạt hơn và cải thiện cách âm

Hệ thống giá đỡ mô-đun cho nhiều ứng dụng thông gió khác nhau. Được thiết kế đặc biệt để linh hoạt hơn và cải thiện cách âm
MV-PI Vòng kẹp ống thông gió có cấu kiện cách âm và đầu nối M8/M10
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng