Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MC)

Hệ thống giá đỡ mô-đun 3D linh hoạt nhất của Hilti – được thiết kế cho thiết bị đo đạc, sàn nâng tích hợp và các ứng dụng điện

Hệ thống giá đỡ mô-đun 3D linh hoạt nhất của Hilti – được thiết kế cho thiết bị đo đạc, sàn nâng tích hợp và các ứng dụng điện
MC-3D-41 OC-A Thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng ngoài trời 2D và 3D
MC-72 OC-A Thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng ngoài trời và cho yêu cầu tải trọng cao hơn
MC-WN-M10 OC Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết cấu phần/bu-lông ren với mặt hở của thanh đỡ MC
MC-BE OC-A Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để đỡ máng cáp điện hạng nhẹ (rộng <600 mm) từ thanh đỡ MC ngoài trời
MC-A-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để gắn các thanh MC-3D với nhau theo góc 90 độ với yêu cầu chịu tải cao hơn ở ngoài trời
MC-AH-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm, điều chỉnh được, dùng để gắn các thanh MC-3D với nhau theo góc 90 độ ở ngoài trời
MC-CB OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh đỡ MC vuông góc với kết cấu bên dưới bằng bê tông với yêu cầu chịu tải cao hơn ở ngoài trời
MC-CL OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối các thanh đỡ MC liền kề ngoài trời với nhau theo chiều dọc
MC-CU OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh đỡ MC-3D với kết cấu bên dưới bằng bê tông hoặc nối với thanh khác ngoài trời - vuông góc với nhau hoặc chếch góc
MC-MI-AH-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để gắn thanh đỡ MC với dầm MI
MC-PI OC-A Tấm chèn gia cố thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng khi linh kiện/bu-lông ren được khít qua các mặt của thanh đỡ ngoài trời MC-3D
MC-S-M10 OC-A Vít nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để cố định mối nối với mặt sau của thanh đỡ ngoài trời MC
MC-SI-M10 OC-A Vít nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để cố định mối nối với mặt sau hoặc mặt bên của thanh đỡ ngoài trời MC-3D
M10-SL OC Đai ốc lục giác mô-men xoắn thịnh hành mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có cơ cấu tự khóa để dùng ngoài trời