LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-F Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21-HDG plus Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-F Thanh đỡ MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-F Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-52-HDG plus Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-72 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-72-F Thanh giằng MQ cao 72 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-124X D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQK-21-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-21 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-41-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 41 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-41 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-72-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 72 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-S-F Giằng góc mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho giá
MQN-HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQN-C HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQA-F Yên kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MQM-F Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
MQM-HDG plus Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
MQZ-L-F Miếng đệm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để lắp hệ treo hình thang và neo giữ
MQW 90°-F Góc 90 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ
MQW 45°/135°-F Góc 45 hoặc 135 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ
MQW-S-F Góc nặng 90 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQV 2/2 D-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh giằng với bê tông
MQV-2D-F Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho cấu trúc hai chiều
MQV-3D-F Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho cấu trúc ba chiều
MQP-1-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông trong ứng dụng hạng nhẹ/hạng vừa
MQP-45-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông chếch góc
MQP-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông
MQP-G-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh với các vật liệu nền khác nhau chếch góc
MQT-C-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
MQT-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
MQG-2-F Bảng mã mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục