Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-F Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21-HDG plus Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-F Thanh đỡ MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-F Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-52-HDG plus Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-72 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-72-F Thanh giằng MQ cao 72 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-124X D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
Giá MQK-21-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-21 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-41-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 41 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-41 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-72-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 72 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQN-HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQN-C HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
Yên kẹp ống MQA-F Yên kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
Đế trượt bắt ty MQM-F Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
MQM-HDG plus Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
Miếng đệm MQZ-L-F Miếng đệm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để lắp hệ treo hình thang và neo giữ
MQW 45°/135°-F Góc 45 hoặc 135 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ
Giá góc MQW-S-F Góc nặng 90 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQV 2/2 D-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh giằng với bê tông
Chân thanh MQP-1-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông trong ứng dụng hạng nhẹ/vừa
Chân thanh MQP-45-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông chếch góc
Chân thanh MQP-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông
Chân thanh MQP-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh với các vật liệu nền khác nhau chếch góc
Kẹp dầm MQT-C-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp dầm MQT-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Tấm đế MQG-2-F Tấm đế mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ