LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ đa hạng (MT)

Hệ thống dầm và thanh đỡ giằng linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để lắp đặt hầu như tất cả các giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải

Hệ thống dầm và thanh đỡ giằng linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để lắp đặt hầu như tất cả các giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục