Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống

Nhiều loại kẹp ống với các cấp khả năng chịu tải khác nhau cho nhiều ứng dụng đường ống khác nhau

Nhiều loại kẹp ống với các cấp khả năng chịu tải khác nhau cho nhiều ứng dụng đường ống khác nhau
MPN-RC Kẹp ống mạ kẽm siêu hạng có cơ cấu đóng nhanh cho năng suất cao trong các ứng dụng hạng vừa
MP-MI Kẹp ống mạ kẽm cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng
MP-M Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng
MP-MXI Kẹp ống mạ kẽm cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng cực nặng
MP-MX Kẹp ống mạ kẽm tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng cực nặng
MP-UB (hệ mét) Bu-lông chữ U mạ kẽm dùng cho các ứng dụng ống thông dụng
MP-PI HDG Kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tiêu chuẩn có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ
MP-MI-F Kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng (hệ mét)
MP-SRN Kẹp ống thép không gỉ tiêu chuẩn không có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ