Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-R Thanh giằng MQ cao 21 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-RA2 Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-R Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-RA2 Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-R Thanh giằng MQ cao 52 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
Giá MQK-21-R Giá bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-41-R Giá bằng thép không gỉ có một thanh giằng MQ cao 41 mm cho khả năng chống ăn mòn cao
MQK-41 D-R Giá đôi bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
Yên kẹp ống MQA-R Yên kẹp ống bằng thép không gỉ để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
Miếng đệm MQZ-U-R Miếng đệm thép không gỉ (A4) cho các loại đinh vít hệ mét ở lỗ bướm
MQW 45°/135°-R Góc 45 hoặc 135 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ
Giá góc MQW-S-R Góc nặng 90 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQV-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) dùng làm bộ mở rộng dọc cho thanh giằng MQ
Chân thanh MQP-R Chân thanh bằng thép không gỉ (A4) để siết thanh với các vật liệu nền khác nhau
Kẹp dầm MQT-C-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp dầm MQT-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp MQB-R Kẹp bằng thép không gỉ để siết các thanh giằng MQ với nhau