LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa (MQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Hệ thống thanh đỡ hạng vừa để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-R Thanh giằng MQ cao 21 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-RA2 Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-R Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-RA2 Thanh giằng MQ cao 41 mm bằng thép không gỉ (A2) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-R Thanh đỡ ghép đôi MQ bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-R Thanh giằng MQ cao 52 mm bằng thép không gỉ (A4) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQK-21-R Giá bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-41-R Giá bằng thép không gỉ có một thanh giằng MQ cao 41 mm cho khả năng chống ăn mòn cao
MQK-41 D-R Giá đôi bằng thép không gỉ cho các ứng dụng hạng vừa
MQN-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQA-R Yên kẹp ống bằng thép không gỉ để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MQM-R Đế trượt bắt ty bằng thép không gỉ dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
MQZ-L-R Miếng đệm thép không gỉ (A4) dùng để lắp và neo hình thang
MQZ-U-R Miếng đệm thép không gỉ (A4) cho các loại đinh vít hệ mét ở lỗ bướm
MQW 90°-R Góc 90 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ
MQW 45°/135°-R Góc 45 hoặc 135 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ
MQW-S-R Góc nặng 90 độ bằng thép không gỉ (A4) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQV-12-R Đầu nối thanh đỡ linh hoạt bằng thép không gỉ (A4) dùng làm bộ mở rộng dọc cho thanh giằng MQ
MQV-2D-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) cho cấu trúc hai chiều
MQV-3D-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) cho cấu trúc ba chiều
MQV-R Đầu nối thanh đỡ bằng thép không gỉ (A4) dùng làm bộ mở rộng dọc cho thanh giằng MQ
MQP-R Chân rãnh bằng thép không gỉ (A4) để siết rãnh với các vật liệu nền khác nhau
MQT-C-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
MQT-R Kẹp dầm bằng thép không gỉ (A4) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
MQB-R Kẹp bằng thép không gỉ để siết các thanh giằng MQ với nhau
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục