Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy quét và cảm biến bê tông

Tìm máy quét bê tông để phân tích cấu trúc không phá hủy và phát hiện các vật thể ẩn chính xác và cảm biến bê tông để biết thông tin chính xác về bê tông trong thời gian thực

Tìm máy quét bê tông để phân tích cấu trúc không phá hủy và phát hiện các vật thể ẩn chính xác và cảm biến bê tông để biết thông tin chính xác về bê tông trong thời gian thực
Máy quét tường PS 85 Máy quét tường và máy dò bu-lông đinh tán dễ sử dụng để tránh va chạm khi khoan hoặc cắt gần các vật thể được đóng vào tường