Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy đo laser

Tìm hiểu xem máy đo laser của chúng tôi được thiết kế như thế nào để vận hành trực quan và vận hành bởi một người khi đo ở khoảng cách xa hoặc các điểm khó tiếp cận

Tìm hiểu xem máy đo laser của chúng tôi được thiết kế như thế nào để vận hành trực quan và vận hành bởi một người khi đo ở khoảng cách xa hoặc các điểm khó tiếp cận
Máy đo laser PD-S Máy đo laser dễ sử dụng để đo khoảng cách và diện tích lên đến 60 m / 200 ft
Máy đo laser PD-I Máy đo laser mạnh mẽ với các chức năng đo thông minh và kết nối Bluetooth® cho ứng dụng nội thất lên đến 100 m / 330 ft