Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Nguồn điện cho dụng cụ đo

Tìm pin và bộ sạc cho các dụng cụ bố trí, máy quay tia tạo mặt phẳng, máy bắn điểm laser và máy bắn tia laser cân bằng, máy cân bằng laser và máy quét bê tông

Tìm pin và bộ sạc cho các dụng cụ bố trí, máy quay tia tạo mặt phẳng, máy bắn điểm laser và máy bắn tia laser cân bằng, máy cân bằng laser và máy quét bê tông
Pin PRA 801 Pin và bộ sạc cho máy quay tia tạo mặt phẳng