Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy đục phá & máy đục

Tìm hiểu xem máy đục của chúng tôi được thiết kế như thế nào để đạt năng suất cao hơn, giảm độ rung và bám bụi trong quá trình phá dỡ và đục phá bê tông hạng nặng