Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Dụng cụ xẻ rãnh & cắt bằng lưỡi kim cương

Tìm hiểu xem dụng cụ cắt bằng lưỡi kim cương và dụng cụ xẻ rãnh của chúng tôi được thiết kế như thế nào để dễ dàng thao tác khi cắt, xẻ rãnh và cắt rãnh ở bê tông và tường gạch