Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kiểm soát bụi khi đục & đập

Cho tôi xem các bộ gom bụi giúp hạn chế các hạt trong không khí khi sử dụng các dụng cụ khoan và phá dỡ

Cho tôi xem các bộ gom bụi giúp hạn chế các hạt trong không khí khi sử dụng các dụng cụ khoan và phá dỡ