Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Máy cưa tịnh tiến

Cho tôi xem máy cưa tịnh tiến có dây và không dây được thiết kế cho công việc phá dỡ hạng nhẹ và hạng nặng đối với kim loại, gỗ và gỗ tổng hợp

Cho tôi xem máy cưa tịnh tiến có dây và không dây được thiết kế cho công việc phá dỡ hạng nhẹ và hạng nặng đối với kim loại, gỗ và gỗ tổng hợp
Máy cưa tịnh tiến SR 6-A22 Máy cưa tịnh tiến không dây 22V được thiết kế cho ứng dụng phá dỡ nặng và cắt theo chiều dài, hạn chế độ rung và nâng cao tính công thái
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng