Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Máy cưa tịnh tiến

Cho tôi xem máy cưa tịnh tiến có dây và không dây được thiết kế cho công việc phá dỡ hạng nhẹ và hạng nặng đối với kim loại, gỗ và gỗ tổng hợp

Cho tôi xem máy cưa tịnh tiến có dây và không dây được thiết kế cho công việc phá dỡ hạng nhẹ và hạng nặng đối với kim loại, gỗ và gỗ tổng hợp
Máy cưa tịnh tiến SR 6-22 Máy cưa tịnh tiến không dây cho ứng dụng phá dỡ hạng nặng và cắt thoải mái hơn với tốc độ cao hơn (nền tảng pin Nuron)
Máy cưa tịnh tiến SR 6-A22 Máy cưa tịnh tiến không dây 22V được thiết kế cho ứng dụng phá dỡ nặng và cắt theo chiều dài, hạn chế độ rung và nâng cao tính công thái