Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Khoan rút lõi kim cương

Tìm hiểu xem các hệ thống và máy khoan rút lõi kim cương của chúng tôi được thiết kế như thế nào để cho năng suất cao khi rút lõi ướt hoặc khô và rút lõi hạng nhẹ hoặc nặng trên bê tông và tường gạch

Tìm hiểu xem các hệ thống và máy khoan rút lõi kim cương của chúng tôi được thiết kế như thế nào để cho năng suất cao khi rút lõi ướt hoặc khô và rút lõi hạng nhẹ hoặc nặng trên bê tông và tường gạch
Máy khoan rút lõi DD 350-CA Máy khoan rút lõi kim cương hạng nặng có động cơ tần số cao và bộ phận tự nạp tùy chọn cho ứng dụng khoan rút lõi có chân đế máy ở đường kính 52-500 mm (2-1/16 - 19-11/16”)
Chân đế máy khoan DD-HD 30 Chân đế cho máy khoan rút lõi hạng nặng của Hilti (xem dữ liệu kỹ thuật để biết tính tương thích công cụ)
Chân Đế DD-HD 30 Chân đế cho máy khoan rút lõi hạng nặng của Hilti (xem dữ liệu kỹ thuật để biết tính tương thích công cụ)