Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Súng bơm

Tìm hiểu xem súng bơm trám khe, bu-lông hóa chất và súng bơm chất làm kín không dây của chúng tôi có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn và giảm lãng phí như thế nào

Tìm hiểu xem súng bơm trám khe, bu-lông hóa chất và súng bơm chất làm kín không dây của chúng tôi có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn và giảm lãng phí như thế nào
HDE 500-A12 Cordless mortar dispenser Economical, battery-powered adhesive anchor dispenser with precise dosing to help reduce mortar wastage while increasing installation speed and quality
Dụng cụ thi công CF-DS1 Súng bơm phoam với thân ống nối dài có thiết kế tiện lợi lý tưởng giúp tiếp cận những vị trí khó với tới