Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Cưa

Tìm kiếm đầy đủ lựa chọn đĩa cưa, máy cưa tịnh tiến, cưa lọng, v.v, được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ cắt và hiệu suất khi cắt kim loại, gỗ, tường thạch cao và các vật liệu khác

Tìm kiếm đầy đủ lựa chọn đĩa cưa, máy cưa tịnh tiến, cưa lọng, v.v, được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ cắt và hiệu suất khi cắt kim loại, gỗ, tường thạch cao và các vật liệu khác
Máy cưa tịnh tiến SR 6-22 Máy cưa tịnh tiến không dây cho ứng dụng phá dỡ hạng nặng và cắt thoải mái hơn với tốc độ cao hơn (nền tảng pin Nuron)
Máy cưa vòng không dây SC 4MR-22 Máy cưa vòng không dây với trọng lượng và kích thước tối thiểu cho ứng dụng cắt trên cao đến độ sâu 51 mm│2” (nền tảng pin Nuron)
Máy cưa tịnh tiến SR 6-A22 Máy cưa tịnh tiến không dây 22V được thiết kế cho ứng dụng phá dỡ nặng và cắt theo chiều dài, hạn chế độ rung và nâng cao tính công thái